ОБЯВИ

19.01.2018 г.

Спестествено.бг ЕООД набира служители на трудов договор за изпълняване на дейности по проект "Транснационално партньорство за социални иновации" (Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", процедура "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж", договор No. BG05M9OP001-4.001-0082-C01).

Наетите лица ще бъдат ангажирани за изпълнение на дейност "Адаптиране и валидиране на социални иновации чрез закупуване на ДМА, ДНА, наемане и обучение на персонал, както и оценка на достъпността на публичната и градска среда в София". В рамките на дейността, след преминаване на съответното обучение, наетите лица ще трябва да оценяват достъпността на градската среда в гр. София. Заетостта е със срок от 10 месеца. Брутна заплата 855 лв. месечно. При проявен интерес се свържете с нас на телефон 0885 54 71 99 или имейл shop[at]spestestveno.bg.